کارگاه‌ها و نشست‌ها

عنوان کارگاه مدرس کارگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری فایل
معرفی پایگاه های اطلاعاتی سمیرا اسماعیلی 1398/10/16 13-14  
آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی  سمیرا اسماعیلی 1399/8/28 14-16 دریافت اسلاید
پروفایل پژوهشی گوگل اسکالر سمیرا اسماعیلی 1399/9/16 18-19/30

دریافت اسلاید

آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی  سمیرا اسماعیلی 1400/1/23 17/30-19/30  
آشنایی با گوگل اسکالر سمیرا اسماعیلی 1400/1/30 17/30-19/30  
چگونه به پایگاه‌های اطلاعاتی اشتراکی خارج از دانشگاه دسترسی داشته باشیم؟ سمیرا اسماعیلی 1400/8/5 14-16  
نکات طلایی پایگاه های اطلاعاتی  سمیرا اسماعیلی 1400/8/22 18-20  

 

 

عنوان نشست مدرس نشست تاریخ برگزاری ساعت برگزاری  فایل
اهداف خواندن و مطالعه عصمت مومنی 1399/8/24 18-20  
معرفی کتاب  مریم برادران 1400/8/24 18-20  
مدیریت اطلاعات شخصی محسن حاجی زین العابدینی  1400/8/26 14-16/30 لینک دانلود