کتابخانه اقامتگاه

کتابخانه در مسیر فراهم نمودن امکانات لازم جهت سهولت دسترسی به منابع و مطالب مورد نظر و استفاده بهینه مراجعین سعی و تلاش می‌نماید. در این راستا با توجه به اهمیت امر تحقیق و پژوهش و ترغیب و تشویق دانشجویان در خصوص مطالعه منابع علمی-تخصصی و میان رشته‌ای به تائید و دستور ریاست محترم دانشگاه کتابخانه اقامتگاه دائر گردید و با گذشت زمان و برنامه‌ریزی مدون بدلیل محدویت مکانی مورخ تیرماه 1396 مجددا درفضای مناسب و مطلوب راه‌اندازی گردید، تا بدینوسیله اهداف آموزشی، پژوهشی دانشگاه نیز محقق گردد.

از آنجائیکه سازماندهی منابع از وظایف اصلی هر کتابخانه است،‌ کتابخانه اقامتگاه نیز زیر نظر مستقیم کتابخانه دانشگاه به خدمات‌رسانی می‌پردازد. بدین معنا که کلیه خدمات فنی کتابخانه اقامتگاه اعم از آماده‌سازی،‌ فهرست‌نویسی، قفسه‌خوانی، و ... بر عهده کارشناسان بخش فهرست‌نویسی کتابخانه انجام می‌گردد.

سازماندهی منابع اقامتگاه به تعداد بیش از 6000 جلد ( که در حال افزایش می‌باشد) در موضوعات مختلف: فقه و اصول، فلسفه و کلام، معارف اسلامی،‌ حقوق و علوم سیاسی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم قرآنی و حدیث، تاریخ و ... براساس رده‌بندی کنگره فهرست‌نویسی و رده‌بندی شده است.

خدمات‌رسانی و ساعت کاری کتابخانه اقامتگاه بنا به تقاضای مراجعین (دانشجویان) متغیر خواهد بود.