آئین نامه ها و قوانین

گزیده آئین نامه کتابخانه

 

- ثبت مشخصات فردی هنگام ورود به کتابخانه در دفتر مخصوص

- امانت هر کتاب فقط با کارت عضویت شخص مراجعه کننده امکان پذیر می باشد.(استفاده از کارت عضویت دیگران مجاز نمی باشد)

- جهت دریافت و تحویل کتاب، اعضاء می بایست شخصاً مراجعه نمایند.

- در صورت تاخیر در بازگشت کتب امانی، مدت زمان استفاده تمدید نمی گردد.

- اساتید مدعو و هیئت عملی- کارمندان و محققین و فارغ التحصیلان پس از عضویت می توانند از مزایا وامکانات (طبق مصوبه شورای کتابخانه) استفاده نمایند.

 

- مدارک لازم جهت عضویت کلیه افراد:

ارائه کارت‌(دانشجویی، هیئت علمی) و یا ارائه تاییدیه کارگزینی (کارمندان ) ارائه معرفی نامه پژوهشگری از معاونت پژوهشی(محققین) یک قطعه عکس، کپی کارت ملی، تکمیل برگه درخواست عضویت

  • امکان استفاده از منابع کتابخانه (مطالعه در محل) جهت مراجعین خارج از دانشگاه با ارائه معرفی نامه از مراکز علمی- فرهنگی جایز می باشد .