مرجع و اطلاع رسانی

امروزه ضرورت استفاده از منابع مرجع در پژوهش‌های علمی بر هیچ پژوهشگری پوشیده نیست. لذا بخش مرجع در کتابخانه‌ها از مهمترین بخش‌‌ها محسوب می‌شوند. در این بخش مجموعه‌ای از راهنماها، کتابشناسی‌ها، سالنامه‌ها، فرهنگ‌ها، دائره‌المعارف‌ها، دستورنامه‌ها و درسنامه‌ها و ... نگهداری می‌شود. مخزن کتب مرجع در طبقه دو کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران قرار گرفته است که از طریق فراهم آوردن مجموعه غنی از کتب مرجع  خدمات خود را به صورت سیستم قفسه باز به کاربران ارائه می‌نماید. کتاب‌های این بخش به چند زبان فارسی، عربی، انگلیسی و ... موجود است. استفاده از کلیه منابع مذکور در محل امکان‌پذیر می‌باشد. به همین دلیل میزهای مطالعه در محل مرجع جهت استفاده مراجعین تعبیه شده است. با توجه به نیاز مبرم مراجعین به منابع مرجع، کپی‌برداری و تکثیر آنها امکان‌پذیر می‌باشد.

بخش اطلاع‌رسانی

بخش اطلاع‌رسانی نیز محلی برای نیازسنجی، شناسایی، گردآوری، نگهداری، سازماندهی، بازیابی و اشاعه اطلاعات منابع الکترونیکی برای جامعه دانشگاهی است. هدف این بخش شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات تامین نیازها، روزآمدسازی خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متنوع جامعه استفاده‌کنندگان و نیز فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی به منظور پشتیبانی از هدف‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.

فعالیت‌ها و خدمات:

مهمترین فعالیت‌های بخش مرجع و اطلاع‌رسانی عبارتند از:

  • تهیه و بازبینی مطالب مربوط به وب پیج تخصصی کتابخانه و بروز رسانی آن
  • برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی 
  • تسلط کامل به کلیه پایگاه‌های مورد اشتراک فارسی و لاتین و ارائه خدمات گوناگون از جمله خدمات آموزش سواد اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات، مهارت اطلاع‌یابی و انتشارات به منظور توانمند ساختن اعضای هیأت علمی و دانشجویان در برآوردن نیازهای علمی، آموزشی و پژوهش خود و تولید علم.
  • تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه و ارائه گزارش‌های آماری و  عملکردی مربوط به بخش
  • اطلاع‌رسانی اخبار و رویدادهای کتابخانه و اخبار منابع علمی از طریق وب سایت کتابخانه