تامین و ساماندهی منابع

مجموعه‌سازی عبارت است از فرایندها (نیازسنجی، انتخاب، سفارش، تهیه) و مسولیت‌هایی که طی آن مجموعه یک کتابخانه بر اساس یک طرح و خط مشی معین از طرق مختلف اعم از خرید، مبادله و اهدا تهیه می‌گردد و با انجام دادن روندها و فرایندهای این مجموعه به صورتی پویا، کارآمد و روزآمد حفظ و نگهداری می‌شود تا امکان دستیابی مراجعه‌کنندگان به آن فراهم گردد. مجموعه‌سازی، فرآهم‌آوری و تامین منابع علمی مورد نیاز به عهده این بخش می‌باشد.

فعالیت‌ها

 • نیازسنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان، پژوهشگران و محققان
 • توزیع فهرست‌های کتب بین گروه‌های آموزشی جهت انتخاب منابع و اولویت‌بندی آن
 • کنترل و نظارت بر فهرست‌های تنظیم شده برای خرید منابع به ‌منظور جلوگیری از خریدهای تکراری
 • هماهنگی با گروه‌های آموزشی جهت بررسی انتخاب منابع، اولویت‌بندی و تنظیم لیست نهایی
 • تهیه و تامین منابع فارسی و لاتین مورد نیاز کتابخانه اعم از کتاب با کمک متخصصان موضوعی (نماینده های گروه های آموزشی)
 • انجام کلیه امور مالی مربوط به سفارش و تسویه حساب‌های نهایی
 • شرکت در نمایشگاه‌های کتاب برگزار شده و خرید بر اساس درخواست‌های رسیده
 • برگزاری نمایشگاه تازه‌های کتاب داخل دانشگاه
 • ثبت و نسخه‌یابی کتب تهیه شده و ارسال به فهرست‌نویسی
 • انجام کلیه امور مربوط به منابع اهدایی اعم از دریافت از مراکز و اهدا به مراکز مورد نیاز پس از شناسایی و بررسی های مربوطه
 • پیگیری‌های لازم جهت دریافت بودجه برای خرید منابع از نمایشگاه داخلی و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان می توانند پس از مطالعه آیین نامه و مقررات سفارش کتاب، از طریق تکمیل فرم سفارش کتاب و یا ایمیل درخواست خود را برای بخش تامین منابع ارسال نمایند. 

 Tahere.Ebrahim56@gmail.com

با جستجو در سایت‌های زیر می‌توانید مشخصات کامل کتاب خود را بیابید.