پردازش و ساماندهی منابع

هدف هر کتابخانه از گردآوری منابع، سازمان‌دهی و در نهایت ارائه خدمات به مراجعین و کاربران است. بر این اسـاس بخش خدمات فنی عهـده‌دار این مسئولیت می‌باشد. فهرست‌نویسی روشی مبتنـی بر اصول سرعت، صحت، سهولت دسترسی آسان به مجموعه کتابخانه می‌باشد که در فرآیند ذیل انجام می‌گردد:

آماده‌‍سازی اولیه منابع، ورود اطلاعات کتابشناختی به کامپیوتر

فهرست توصیفی: مشخصات ظاهری کتاب، فهرست تحلیلی: موضوع‌یابی بر اساس قواعد و استانـداردهای بین‌المللـی با استفاده از سایت کتابخانه ملـی، اینترنت، ... و آماده‌سازی نهایی، چاپ و نشر تازه‌های منابع کتابخانه و مرکز اسناد، کلیه کتب فارسی، عربی، لاتین در این بخش فهرست نویسی می‌شود.