پردازش و ساماندهی منابع

هدف هر کتابخانه از گردآوری منابع، سازمان‌دهی و در نهایت ارائه خدمات به مراجعین و کاربران است. بر این اسـاس بخش خدمات فنی عهـده‌دار این مسئولیت می‌باشد. فهرست‌نویسی روشی مبتنـی بر اصول سرعت، صحت، سهولت دسترسی آسان به مجموعه کتابخانه می‌باشد که در فرآیند ذیل انجام می‌گردد:

دریافت منابع خریداری شده از بخش تامین منابع، سازماندهی و پردازش منابع اطلاعاتی بر اساس قواعد و استانداردهای ملی و بین‌المللی (منابع چاپی و دیجیتالی اعم از کتاب و پایان‌نامه) آماده‌سازی اولیه منابع، ورود اطلاعات کتابشناختی به رایانه، نصب بارکد، برگه یادآوری، لیبل و عطف، تهیه و تنظیم لیست تازه‌های کتاب جهت اطلاع رسانی در سایت دانشگاه، ارسال منابع فهرست شده به بخش مخزن و مرجع به همراه لیست‌های مربوطه.

فهرست توصیفی: مشخصات ظاهری کتاب، فهرست تحلیلی: موضوع‌یابی بر اساس قواعد و استانـداردهای بین‌المللـی با استفاده از سایت کتابخانه ملـی، اینترنت، ... و آماده‌سازی نهایی، چاپ و نشر تازه‌های منابع کتابخانه و مرکز اسناد، کلیه کتب فارسی، عربی، لاتین در این بخش فهرست‌نویسی می‌شود.