دیداری و شنیداری

این بخش شامل نـوارهای کاست به تعـداد 8000 حلقه و فیلمهای علمی- آموزشی 1250 حلقه به زبانهای فارسـی، عربی و لاتین است.

تامین و تعمیر تجهیزات دیداری- شنیداری کلیه دوایر دانشگاه ، ضبط و فیلمبرداری مراسم ، کلاسهای درس، ثبت و ضبط، تکثیر، تبدیل، امانت نوارهای علمی و فیلمهای ویدئویی و اماده سازی آنها جزو وظایف متصدی این بخش است.