دیداری و شنیداری

این بخش شامل نـوارهای کاست، CD، DVD و فیلم‌های علمی- آموزشی به زبان‌های فارسـی، عربی، انگلیسی در موضوعات مختلف فقه، حقوق، فلسفه، علوم قرآن و حدیث، تفسیر، مدیریت، آموزش زبان عربی، آموزش زبان انگلیسی و غیره است.

اهم فعالیت‌ها: تهیه و تامین، تعمیر و ارتقاء لوازم و تجهیزات دیداری- شنیداری کلیه دوایر دانشگاه و اقامتگاه، تهیه شناسنامه برای تجهیزات سمعی- بصری، ثبت و ضبط برنامه‌ها، مراسم و دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها و کلاس‌های درس (بنا به تقاضا)، فیلمبرداری از مراسم مختلف دانشگاه (با نظر معاونت پژوهشی)، تکثیر و تبدیل نوار،CD و DVD و فیلم‌ جهت امانت به دوایر مختلف دانشگاه، همکاری با بخش تاریخ شفاهی دانشگاه (مصاحبه‌های فیلمبرداری و غیره)، استعلام قیمت تجهیزات و لوازم دیداری و شنیداری.