تاریخچه و اهداف

کتابخانـه های دانشگاهی به عنوان بخش جدایی ناپذیر ساختار دانشگـاه هستند که گردآوری منابع و سازمانـدهی آنها و ارائه خدمات و سرویس دهی به مراجعین وپاسخگویی به نیازهای آموزشی ،پژوهشی دانشگاه را برعهده دارند .در سال 1369 هم زمان باتاسیس دانشگاه کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع)- پردیس خواهران با تعداد 500 جلد کتاب فارسی ولاتین درفضای محدود فعالیت خود را آغاز نمود و درسال 1381 به ساختمان فعلی منتقل گردید و در حال حاضر با تعداد بیش از 97000 جلد منابع علمی به فعالیت خود ادامه می دهد.

مجموعه بخشهای مختلف کتابخانه و مرکز اسناد با رویکرد توسعه فرهنگ اسلامی زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری اداره می شود .

کتابخانه و مرکز اسناد رفع نیازمندیهای علمی مراجعین را از اهداف اصلی و اساسی خود دانسته و امید دارد پژوهشگران، اساتید و دانشجـویان با فراغ بال و اطمینان خاطر به دستیابی داده های علمی به فعالیت هـای آموزشـی – پژوهشی ادامه دهند و زمینه رشـد و سربلندی ایران اسلامی را فراهم سازند، در این راستا کلیه پرسنل وکادرکتابخانه تمامی سعی وتلاش خود را بکار می گیرند، تا کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران در جایگاهی متناسب با نام افتخار آمیز خود قرار گیرد.