آشنایی با کتابخانه

کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان بخش لاینفک ساختار دانشگاه هستند که گردآوری منابع و سازماندهی آنها و ارائه خدمات و سرویس دهی به مراجعین و پاسخ گویی به نیازهای آموزشی، پژوهشی دانشگاه را برعهده دارند. کتابخانه و مرکز اسناد رفع نیازمندی های علمی مراجعین را از اهداف اصلی و اساسی خود دانسته و امید دارد پژوهشگران، اساتید و دانشجویان با فراغ بال و اطمینان خاطر به دستیابی داده های علمی به فعالیت های آموزشی- پژوهشی ادامه دهند و زمینه رشد و سربلندی ایران اسلامی را فراهم سازند، در این راستا کلیه پرسنل و کادر کتابخانه تمامی سعی و تلاش خود را بکار می گیرند، تا کتابخانه پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در جایگاهی متناسب با نام افتخار آمیز خود قرار گیرد. منابع کتابخانه در زمینه همسو با رشته های تحصیلی و همچنین میان رشته ای از قبیل: فقه و اصول، فلسفه و کلام، اصول عقاید و معارف اسلامی، ادیان وعرفان، زبان و ادبیات عرب، ادبیات فارسی، حقوق و علوم سیاسی، روابط بین الملل، علوم قرآن، حدیث و تفسیر، تاریخ (اعم از تاریخ اسلام، ایران، تمدن و جهان) ، علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره، مدیریت و سایر موضوعات علوم اسلامی – انسانی می باشد.

کارشناسان پژوهشی معتقدند برای پویایی و تکامل کتابخانه، سیستم باز زمینه را برای بروز تحولات علمی هموار می کند براین اساس کتابخانه پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید مسئولین به روش سیستم باز اداره می شود.