ثبت نام کارگاه

 • 0
 • نام*
  1
 • نام‌خانوادگی*
  2
 • شرکت‌کننده*فقط یکی انتخاب کنید
  عضو هیأت علمی
  اساتید مدعو
  کارکنان
  دانشجویان
  3
 • عنوان کارگاه*نام کامل
  4
 • تاریخ برگزاری کارگاه*
  5
 • لطفا عنوان کارگاه‌های پیشنهادی خود را جهت برگزاری برنامه‌های آتی اعلام نمائید.*
  9