نیازسنجی پایگاه‌های اطلاعاتی

پرسشنامه‌ حاضر به منظور بررسی نیازهای پژوهشی کاربران کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق(ع) - پردیس خواهران تهیه شده است. خواهشمند است نظرات خود را در مورد پایگاه‌های اطلاعاتی دانشگاه، از طریق فرم زیر بیان فرمائید.

 • 0
 • مشخصات کاربر*
  اساتید هیأت علمی
  اساتید مدعو
  دکتری
  کارشناسی ارشد
  کارشناسی
  1
 • تا چه میزان با پایگاه‌های اطلاعاتی آشنایی دارید؟*
  کم
  متوسط
  زیاد
  2
 • پایگاه‌های اطلاعاتی تا چه میزان نیاز پژوهشی شما را تامین می‌کند؟*
  کم
  متوسط
  زیاد
  3
 • آیا با برگزاری کارگاه آموزشی برای معرفی و نحوه استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موافق اید؟*
  بله
  خیر
  4
 • تاکنون از کدام پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی استفاده کرده‌اید و میزان استفاده از آن چقدر بوده است؟
  5
 • سیویلیکا*
  اصلا
  کم
  متوسط
  زیاد
  6
 • نورمگز*
  اصلا
  کم
  متوسط
  زیاد
  7
 • نورلایب*
  اصلا
  کم
  متوسط
  زیاد
  8
 • علم نت*
  اصلا
  کم
  متوسط
  زیاد
  9
 • مگ ایران*
  اصلا
  کم
  متوسط
  زیاد
  10
 • ISC (پايگاه استنادي علوم جهان اسلام)*
  اصلا
  کم
  متوسط
  زیاد
  11
 • SID (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)*
  اصلا
  کم
  متوسط
  زیاد
  12
 • RICeST (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)*
  اصلا
  کم
  متوسط
  زیاد
  13
 • لطفا پایگاه‌های اطلاعاتی پیشنهادی خود را مرقوم فرمائید:*
  سیلیویکا
  نورمگز
  نورلایب
  علم نت
  مگ ایران
  ISC (پايگاه استنادي علوم جهان اسلام)
  RICeST (مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)
  14
 • نظرات و پیشنهادات*
  15