فرم ارزیابی نشست و کارگاه‌ها

خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه و ارائه نظرات سازنده خود، ما را در بهبود مستمر فعالیتهای شرکت یاری فرمایید.

نظرسنجی
 • عنوان کارگاه/نشست*
  0
 • تاریخ برگزاری*
  1
 • 2
 • مشخصات کاربر*
  هیات علمی
  استاد مدعو
  دانشجوی تحصیلات تکمیلی
  دانشجوی کارشناسی
  کارکنان
  3
 • محتوا
  4
 • كيفيت مطالب ارائه شده*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  5
 • کاربردی بودن مطالب ارائه شده*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  6
 • يكپارچگي مطالب ارائه شده*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  7
 • ميزان برآورده شدن اهداف مورد انتظار شما*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  8
 • مدرس
  9
 • تخصص و تسلط بر موضوع*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  10
 • قدرت انتقال مفاهيم*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  11
 • پاسخ دهي مناسب به سوالات*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  12
 • نحوه برگزاری
  13
 • زمان برگزاري (روز و ساعت دوره)*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  14
 • نظم و هماهنگي در اجراي برنامه‌ها*
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  15
 • سایر نظرات و پیشنهادات*
  16