تور آشنایی با کتابخانه

برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)- پردیس خواهران به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با خدمات کتابخانه همه ساله برای دانشجویان ورودی جدید با توجه به مراحل ذیل انجام می گردد :

الف / تور آشنایی با کتابخانه: شامل بازدید دانشجویان از بخش‌های مختلف کتابخانه و توضیحات لازم در خصوص هر بخش توسط متصدی مربوطه از قبیل:

 1 - آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات کتابخانه اعم از انضباطی و اجرایی

2 - آشنایی با فعالیت‌های  بخش‌های مختلف 

3 - آشنایی با منابع موجود اعم از تخصصی و میان رشته‌ای به زبان‌های مختلف

 4 - آشنایی با رده‌ها و محل جایگزینی منابع در بخش مخزن و مرجع

ب / آموزش تئوری رده های تخصصی و میان رشته ای با استفاده از پاورپوینت در کلاس درس

توضیحات لازم در خصوص رده های کنگره و پاسخ به سولات دانشجویان

آموزش جستجوی پیشرفته در نرم افزار

آموزش استفاده از برگه‌دان در مواقع ضروری ( قطعی سیستم , قطع برق و ..)

ج / در آخرین مرحله به منظور ارزیابی شرکت‌کنندگان در دوره ی آموزشی ازمون عملی از دانشجویان بعمل می آید و در نهایت کارت عضویت پس از کسب حد نصاب نمره ازمون صادر می‌گردد .

اهداف طرح آموزش

استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات فراهم شده

سهولت دستیابی دانشجویان به منابع مورد نیاز

 تشویق و ترغیب دانشجویان به امر مطالع و تحقیق و پژوهش